Máte možnost navrhnout skutečnou změnu ve svém nejbližším okolí

Vyberte si plzeňský městský obvod, ve které se chcete zapojit. Zapojte se do rozhodování o tom, co má být placeno z veřejných peněz.

Více o participativním rozpočtu

Fotografie sportoviště
ikona otazníku

Co je projekt Rozhodněte sami?
Co znamená participativní rozpočet?

Rozhodnetesami je projekt MO Plzeň 4, která inspirovala také MO Plzeň 3. Má za cíl zlepšit život všem obyvatelům nejen Doubravky, Lobez, Újezda ale nyní také Skvrňan, Bor, Radobyčic, Nové Hospody, Výsluní a Valchy. A to právě pomocí participativního rozpočtu. Participativní rozpočet je moderní způsob, jak zapojit obyvatele do rozhodování, jaké projekty se za veřejné peníze uskuteční.

ikona dokumentu

Za 4 roky jsme realizovali
124 návrhů

Princip participace ve 3 bodech

  • Navrhnete projekty

    Na těchto webových stránkách přidáte nápad na oživení veřejného prostoru nebo zlepšení podmínek života v obvodu

  • Zvolíte ty nejlepší

    Prověříme, které z návrhů je možné realizovat, vy z nich vyberete ten, který se vám nejvíc líbí

  • Zařídíme realizaci

    Projekty s největší podporou zrealizujeme z prostředků rozpočtu daného městského obvodu, pojďme je využít!

Často se nás ptáte

Kdo může podat návrh?

Nápad do PaR může podat každý, kdo bydlí, studuje, pracuje, podniká, nebo třeba jen rád chodí na výlety ve vybraném městském obvodu. Jediným omezením je věk nejméně 18 let.

Jak podat návrh?

Svůj nápad můžete vložit do elektronického formuláře na těchto stránkách, nebo prostřednictvím tištěného formuláře, který je k dispozici na Úřadu daného městského obvodu. Pokud potřebujete poradit s podáním návrhu, obraťte se na koordinátora participativního rozpočtu daného městského obvodu.

Jsou nějaká omezení pro druh, typ, velikost projektu?

Není jich mnoho, ale přece jen určitá omezení jsou. Cílem projektu nemůže být komerční nebo osobní podpora navrhovatele. Projekty nesmí sloužit politické, náboženské či jiné myšlenkové propagaci určité osoby či skupiny. V zásadě existují dva základní typy projektů, tzv. „tvrdé“ jako jsou investice do nových hřišť, laviček, výsadby stromů a úpravy zeleně ad. Tyto projekty mohou být realizovány pouze na pozemcích ve vlastnictví města. Druhým typem jsou tzv. „měkké“ projekty, kterými může být například uspořádání kulturní, sportovní či společenské akce. Nápadům se meze nekladou!

Co znamená, že projekt musí být veřejně prospěšný?

Každý navrhovaný projekt musí být nějakým způsobem přínosný pro širší okruh obyvatel obvodu než jen pro navrhovatele samotného.

Existuje nějaký finanční limit pro navrhované projekty?

Ano existuje, tento limit určí zastupitelstvem obvodu, při jednání o rozpočtu na příslušný rok, ve kterém se participativní rozpočet vyhlašuje. Váš návrh by proto neměl být dražší než tato částka. Pokud si nevíte rady s odhadem ceny, obraťte se na koordinátora participativního rozpočtu.

Kde zjistím, jestli je pozemek v majetku města?

Detaily o pozemcích ve vlastnictví města najdete na https://gis.plzen.eu/uzemnisprava (výběrem vrstvy / tematizované parcely / majetek města)