Zelená střecha na konečné „šestnáctky“ prozatím nebude

Projekt ozelenění střechy na konečné „šestnáctky“ se umístil na druhém místě v hlasování 1. ročníku participativního rozpočtu. Bohužel se při statickém průzkumu v září roku 2020 ukázalo, že nosnost konstrukce ve stávajícím stavu není dostatečná, aby se dala zatížit dalším materiálem. Od projektu ve formátu, v jakém jej navrhl pan Vetýška jsme tedy museli ustoupit.

Nově v místě terminálu Zábělská plánuje město Plzeň a Plzeňský kraj (skrze společnost POVED) vytvoření přestupního uzlu mezi městskou a příměstskou dopravou. Projekt pro územní rozhodnutí momentálně zpracovává projektant a jeho dokončení předpokládáme do konce roku 2021. Součástí přestupního terminálu pak bude nová budova pro služby obyvatelstvu a velmi pravděpodobně i zastřešení pro odstav vozidel MHD. Obě tyto konstrukce počítají s realizací zelené střechy. Doufáme, že projekt přestupního uzlu budeme moci brzy představit veřejnosti.
Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646