Výsledky hlasování

1. Stromová alej pod Chlumem481 hlasů
2. Zelená střecha na konečné šestnáctky443 hlasů
3. Pumptrack296 hlasů
4. Alej života121 hlasů
5. Veřejný gril 96 hlasů
6. Altánek v Bukovci 54 hlasů
7. Dogpark36 hlasů
Celkem 1527 hlasů


Lávka přes Berounku v Bukovci

Autor: Vratislav Beránek

Vybudování lávky přes Berounku v Bukovci.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Přírodní sportovně-rekreační okruh s alejí a psí louka

Autor: Eva Halámková

Stromová alej poskytující stín, plody a další užitek navazující na vycházkový a běžecký okruh s napojením na les Pytel. Psí louka pod areálem Elfetexu. Umístění těchto přírodn...

Místo pro rozhlížení na místě bývalého skokanského můstku Chlum

Autor: Jan Vetýška

Zvýšení zájmu o turismus, úprava veřejného prostoru.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Včelí loučka

Autor: Petra Švejstilová

Rozvoj zeleně a ochrany životního prostředí.

Parkovací dům pro jízdní kola

Autor: Libor Břečka

Přínos je zejména pro obyvatele bytových domů, kteří mají problém s úložným prostorem. Zjednoduší se jim přístup pro každodenní používání jízdních kol. Podpoří...

Přechod z Nákupní ulice k lesu v Pytli

Autor: Veronika Jíchová

Umožnilo by to obyvatelům Doubravky, Lobez i dalších částí obvodu i Plzně pohodlný přístup do krásné přírody. Zejména rodiny s malými dětmi a méně pohybliví senioři by to jistě velice ocenili.

Kontejnery na tříděný odpad pod zemí

Autor: Pavlína Lindová

Podzemní kontejnery na Doubravce.

Bezpečná cesta do školy

Autor: Michal Dvořák

Navrhuji provést analýzu pěších dopravních proudů dětí základních škol při každodenní cestě do školy a ze školy, a posouzení bezpečnostních prvků na těchto cestách.

Úklid úseku Revoluční ulice 82 až 96

Autor: Petr Markov

Můj návrh směřuje k tomu, aby se popisovaný úsek Revoluční ulice vyrovnal svojí čistotou ostatním částem MO Plzeň 4.

Bezpečná Plzeň 4

Autor: Slavomír Kováč

Bezpečný život v městské části Plzně. Zvýšení hodnoty budov a větší prestiž.

Cesta pod Chlumem

Autor: Petra Hausnerová

Procházky a sportovní vyžití obyvatel Doubravky. Možné propojení s budoucí cyklostezkou na tělese bývalé železniční tratě do Chrástu.

Odvod dešťových vod ze Zábělské a Poštovní

Autor: Hana Ismailová

Žádám o zvážení MÚ Doubravka o vyřešenbí dešťovodu a kanalizace v této lokalitě.

Lepší jízda na hřbitov

Autor: Vratislav Beránek

Snazší ceta ke hřbitovu a k nákupnímu středisku.

Chodník z Újezdu do Bukovce

Autor: Radek Fejt

Chodník podél ulice Hlavní je poslední chybějící část pomyslné trasy pro pěší kolem Chlumu.

Stromy na Rokycanské

Autor: Lukáš Česal

Více zeleně, pohlcení prachu a hluku, estetický dojem při příjezdu do Plzně od Prahy pokud stromy pokvetou.

Nabíjení elektromobilů z pouličních lamp

Autor: Lukáš Česal

Nižší emise z dopravy, podpora elektromobility.

Parkování na Doubravce

Autor: Martin Kolář

Projekt by měl přinést podklady pro diskusi ohledně palčivého problému parkování.

Zelená střecha na konečné "šestnáctky"

Autor: Jan Vetýška

  • zlepšení lokálního klimatu
  • zlepšení estetiky místa
  • zpříjemnění jedné z nejnepříjemnějších činností – čekání

Veselejší Habrmannův park

Autor: Bohumil Kmoch

To, co je uprostřed parku, patří do krematoria. Udělejte z toho něco veselého, nebo to vyměňte.

Zeleň v Radiové ulici

Autor: Tomáš Burda

Zhodnocení neutěšeného stávajícího stavu zeleně a obnova vhodných kultivarů hodících se pro městské stromořadí.

Obnova původní funkce – revitalizace meziblokového pozemku č. 1885 v ul. Nad Týncem

Autor: Jan Hutter a další

Zlepšení meziblokového životního prostředí. Každý kousek zeleně je v Plzni vzácností; obnova této plochy zeleně bude proto přínosem.

Autobus staví u "lidušky", už tam můžu chodit sám!

Autor: Markéta Janovská

Zajištění bezpečnosti při docházce a vyzvedávání dětí do ZUŠ B. Smetany.

Využití stávající budovy ÚMO po přestěhování do nového objektu

Autor: Milada Nováková

Smysluplné využití stávajícího sídla ÚMO a v pokrytí potřeb několika spolků, které provozují sportovní aktivity, pořádají různé sportovní akce a perou se s nedostatkem cenově dostupné...

Lávka z Bukovce na Bílou horu

Autor: Václav Strašel

Zpřístupnění lokality pro turisty.

Přechod přes ulici Revoluční směrem k 28. ZŠ

Autor: Michal Dvořák

Navrhuji zřízení přechodu pro chodce doplněného o vhodné dopravně-bezpečnostní prvky přes frekventovanou ulici Revoluční na křižovatce s ulicí Sokolskou (případně i na dalších vhodných místech, např. na...

Chodník Újezd-Červený Hrádek

Autor: Petra Kotalíková

Chodník mezi částí Doubravka nebo spíše Újezd a Červeným Hrádkem. Tento chodník prodloužit i v samotném Červené Hrádku, kde stále chybí.

Rozhledna Na Chlumu

Autor: Daniel Pospíšil

Odkoupení a obnova rozhledny Na Chlumu s pozdější realizací restauračního zařízení.

Hezčí okolí nádrže "Na Rybníčku" – hezčí pocit v nás

Autor: Jan Kout

Dlouhodobě opomíjený a nevábný parkový prostor okolo nádrže Na Rybníčku by měl sloužit slušným lidem pro radost, dětem s rodiči k vyvenčení v blízkosti bytu, seniorům k setkávání, procházce...

Okolí nádrže Na Rybníčku - základ pro zkulturnění

Autor: Jan Kout

Pak bude možno zrealizovat zkulturnění - revitalizaci okolí nádrže i souvislostí kolem potůčku tak jak je např. navrženo v projektu: Hezčí okolí nádrže Na Rybníčku- hezčí pocit všech.

Úprava plochy pod sušáky na prádlo.

Autor: Jaroslava Kopecká

Bezpečná chůze pod sušáky; i vzhled by byl lepší, než stará plevelem zarůstající dlažba. A lavičku by využívali hlavně naši starší spoluobčané.

Dog Park

Autor: Jiří Blažek

Volnočasové vyžití obyvatel Doubravky a jejich čtyřnohých kamarádů.

Pumptrack

Autor: Jonáš Novotný

Pumptrack by si určitě užili děti a teenageři, kteří by mohli trávit víc času aktivním sportem než sezením u počítače. Pokud by byl realizován ve vhodné lokalitě, odvede hlučnou dětskou zábavu ze sídliště.

P+R parkoviště místo ruiny na Rokycanské ulici

Autor: Miroslav Bluďovský

  • Zvýšení počtu parkovacích míst
  • Snížení počtu aut v centru města
  • Zvýšení atraktivity Doubravky. U takového parkoviště budou chtít investoři kupovat - z mého pohledu rozumn...

Parkovací dům Železničářská – V Homolkách

Autor: Jan Pašek

Navýšení parkovací plochy pro osobní vozy o 100 a více míst bez nutnosti zabírat volnou zelenou plochu a nutnosti měnit územní plán. Pokud chceme zvětšit počet parkovacích míst, musíme je...

Protihluková stěna Rokycanská

Autor: Libor Šesták

Zlepšení životního prostředí pro stovky obyvatel výše uvedené lokality. Předpoklad výrazného snížení hlučnosti.

Nová zeleň za křižovatkou U Pietasu

Autor: Hana Hercíková

Zlepšení životního prostředí.

Parkovací dům Železničářská – V homolkách

Autor: Jan Václav

Jedno podlaží parkovacího domu v suterénu a dvě až tři nadzemní podlaží.

Chodník z Újezda do Zábělé

Autor: Martin Šampalík

Zvýšení bezpečnosti Snadnější přístup do přírodní rezervace Rozšíření prostoru pro aktivní pohyb Kvalitnější obslužnost lokality Zábělá.

I kontejnery mohou být hezké a užitečné

Autor: Lenka Pokorná

Návrh je hlavně estetický, ale zároveň by vegetativní střecha přispěla k zadržování vody v krajině a zvlhčování vzduchu v okolí.

Parkoviště Doubravka

Autor: Petra Alexandra Procházková

Více parkovacích míst, méně aut v zákazech stání, zaparkovaných v křižovatkách, méně odřených aut na parkovacím place v Železničářské ulici.

Parkování v zadním traktu Revoluční 78 až 96

Autor: Petr Markov

Zvýšení bezpečnosti předškolních a školních dětí, umožnění parkování návštěvníkům Salesiánského střediska mládeže.

Úpravy trávníků v Revoluční 82 až 96

Autor: Petr Markov

Zlepšení vzhledu této okrajové části 4. obvodu.

Poražení stromu

Autor: Petr Markov

Zvýšení bezpečnosti chodců.

Úprava místa pro kontejnery před domy Revoluční 86 a 88

Autor: Petr Markov

Stávající přístřešek je zastřešen vlnitým eternitem, který je v současnosti považován za zdravotně závadný. Údajně se z něj uvolňují částice asbestu, které potom občané vdechuj...

Lávka/Podchod přes Rokycanskou – Pod Vrchem/Masarykova

Autor: Přemysl Kosina

Výrazné zlepšení dostupnosti mezi Lobzy a centrální Doubravkou. Každý den zde přes rušnou Rokycanskou přechází velké množství chodců a cyklistů. Bohužel zde není žádný podchod a v&scaron...

Zlepšení parkování v úzkých ulicích a křižovatkách

Autor: Tomáš Petrů

Pohodlnější parkování bez rizika, zvýšení bezpečnosti pohybu v obytných zónách a zlepšení vzhledu ulic.

Veřejné grilovací místo

Autor: Jaroslav Čechura

Vznikl by tak prostor pro rodiny, případně skupiny přátel, které by měly příležitost strávit příjemné chvíle v přírodě u grilování. Přínos pro lidi, kteří nemají vlastni pozemek k uspořád...

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646