Chodník z Újezda do Zábělé

Název
Chodník z Újezda do Zábělé
Autor
Martin Šampalík
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Neproveditelný

Přínos

Zvýšení bezpečnosti Snadnější přístup do přírodní rezervace Rozšíření prostoru pro aktivní pohyb Kvalitnější obslužnost lokality Zábělá.

Podrobnosti

Podél stávající komunikace z Plzně směrem na Chrást by bylo dobré vybudovat chodník, který by zvýšil bezpečnost chodců, kteří se na silnici často vyskytují. Zároveň by se lépe zpřístupnila lokalita přírodní rezervace Zábělá nejen pro obyvatele Doubravky a Újezda, ale všech Plzeňanů. Podobné chodníky či stezky se hojně využívají např. v sousedním Bavorsku, kde bezpečně propojují nejen okolí měst, ale i sousední vesnice. Stezky zároveň dávají prostor sportovnímu využití a alternativním formám dopravy.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Projekt byl zahrnut do plánu investic, ale přes participativní rozpočet jej realizovat nelze. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646