Nová zeleň za křižovatkou U Pietasu

Název
Nová zeleň za křižovatkou U Pietasu
Autor
Hana Hercíková
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Zlepšení životního prostředí.

Podrobnosti

Navrhuji úpravu zeleně na začátku Masarykovy ulice za křižovatkou U Pietasu směrem do Doubravky. Místo stávajících stromů a keřů doporučuji vysadit novou alej stromů (pokračování Dlouhé ulice) a mezi nimi oživit záhon kvetoucími nízkými keříky, kupříkladu růžemi. Na této výsadbě by se mohli podílet i občané obvodu. Současná zeleň je nevzhledná, neupravená a nová úprava by Doubravce více slušela. Navíc by by zde mohly být lavičky, kde by se mohli zastavit a odpočinout si lidé na cestě k poště.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Je naplánován projekt na celkovou rekonstrukci dané lokality; nelze proto řešit přes participativní rozpočet. Neproveditelný

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646