Nová zeleň za křižovatkou U Pietasu

Název
Nová zeleň za křižovatkou U Pietasu
Autor
Hana Hercíková
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Ověřujeme

Přínos

Zlepšení životního prostředí.

Podrobnosti

Navrhuji úpravu zeleně na začátku Masarykovy ulice za křižovatkou U Pietasu směrem do Doubravky. Místo stávajících stromů a keřů doporučuji vysadit novou alej stromů (pokračování Dlouhé ulice) a mezi nimi oživit záhon kvetoucími nízkými keříky, kupříkladu růžemi. Na této výsadbě by se mohli podílet i občané obvodu. Současná zeleň je nevzhledná, neupravená a nová úprava by Doubravce více slušela. Navíc by by zde mohly být lavičky, kde by se mohli zastavit a odpočinout si lidé na cestě k poště.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Lávka přes Berounku v Bukovci

Autor: Vratislav Beránek

Vybudování lávky přes Berounku v Bukovci.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Přírodní sportovně- rekreační okruh s alejí a psí louka

Autor: Eva Halámková

Stromová alej poskytující stín, plody a další užitek navazující na vycházkový a běžecký okruh s napojením na les Pytel. Psí louka pod areálem Elfetexu. Umístění těchto přírodních krajinářských prvků v polích pod Tescem mezi Újezdem a Červeným Hrádkem.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Bolla Richard, koordinátor projektu, bolla@plzen.eu