Protihluková stěna Rokycanská

Název
Protihluková stěna Rokycanská
Autor
Libor Šesták
Lokalita
Rokycanská 49, 312 00 Plzeň 4-Doubravka, Česko
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Neproveditelný

Přínos

Zlepšení životního prostředí pro stovky obyvatel výše uvedené lokality. Předpoklad výrazného snížení hlučnosti.

Podrobnosti

Vybudování protihlukové stěny na Rokycanské třídě, v úseku od křižovatky Masarykova x Rokycanská směrem do centra, k zastávce MHD "Letná". Jednalo by se o "prodloužení" již stávající zdi, která již nyní odděluje velmi rušnou Rokycanskou tř. od zástavby v lokalitě Ke Kukačce.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Hlučnost ve spojení s dopravou patří do kompetence ŘSD; ve světle tohoto návrhu bude obvodem ŘSD předán podnět, že po prodloužení protihlukové stěny existuje poptávka. Proveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646