Úprava plochy pod sušáky na prádlo.

Název
Úprava plochy pod sušáky na prádlo.
Autor
Jaroslava Kopecká
Lokalita
Sousedská 8, Plzeň
Určeno pro:
Rodiny,
Neproveditelný

Přínos

Bezpečná chůze pod sušáky; i vzhled by byl lepší, než stará plevelem zarůstající dlažba. A lavičku by využívali hlavně naši starší spoluobčané.

Podrobnosti

Z důvodu bezpečné chůze na ploše pod sušáky na prádlo bychom potřebovali upravit plochu vydlážděním. Na zmíněné ploše jsou staré obrubníky, na kterých hrozí zakopnutí a pád při věšení prádla, zvlášť pro starší občany. Také by bylo vhodné umístění 1 lavičky tzv. napevno s betonovými nohami v blízkosti sušáků pro občany našeho domu. Jedná se o dům Sousedská 8, kde bydlí 25 rodin a od jara do podzimu jsou sušáky používány. Plocha se nachází na pozemku č. 1043/41 v úsedu před vchodem do domu.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Dotčené pozemky má na základně smlouvy ve výpůjčce SVJ; dle smluvního vztahu je úprava pozemku svěřena SVJ, s navrhovatelem ÚMO Plzeň 4 jednat individuálně mimo ráme participativního rozpočtu. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646