Hezčí okolí nádrže "Na Rybníčku" – hezčí pocit v nás

Název
Hezčí okolí nádrže "Na Rybníčku" – hezčí pocit v nás
Autor
Jan Kout
Lokalita
Plzeň, Na Rybníčku
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Dlouhodobě opomíjený a nevábný parkový prostor okolo nádrže Na Rybníčku by měl sloužit slušným lidem pro radost, dětem s rodiči k vyvenčení v blízkosti bytu, seniorům k setkávání, procházce se psem nebo bez psa, chvilce odpočinku, k troše pohybu, k pohodovějšímu čekání na autobusy, apod.

Podrobnosti

Vodní nádrž v prostoru ulice Na Rybníčku byla upravena hlavně pro hašení požáru v 2. světové válce. Válku snad už nezažijeme, požární význam nádrže neměníme, ale okolí nádrže v širších souvislostech (včetně strouhy s potůčkem i u konečné, zbytky ruiny, apod.) bychom změnit mohli. Vyčištění nepořádku, náletových křovisek, vyrovnání velkých nerovností zelených ploch, instalace zábradlí kolem vody aby i děti mohly blíž k vodě, nebo i zvýšení hladiny vody, molo k posezení, vybudování cestiček kolem s lavičkami a několika dětskými prolézačkami, apod. může být začátkem projektu ještě ambicioznějšího. Ambicioznější cílové koordinované řešení lokality v ještě širších souvislostech je také možno nakreslit (s architekty) již nyní a začít diskutovat o postupných etapách.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt je navržen na pozemcích, jež jsou částečně v soukromém vlastnictví; projekt proto není obvodem realizovatelný. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646