Chodník Újezd-Červený Hrádek

Název
Chodník Újezd-Červený Hrádek
Autor
Petra Kotalíková
Lokalita
Červenohrádecká 351/2A, 312 00 Plzeň 4-Červený Hrádek, Česko
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Chodník mezi částí Doubravka nebo spíše Újezd a Červeným Hrádkem. Tento chodník prodloužit i v samotném Červené Hrádku, kde stále chybí.

Podrobnosti

V současné době není oficiální cesta pro pěší, která by byla použitelná po celý rok. Tímto by došlo ke spojení těchto dvou částí a tím i k bezpečnějšímu přiblížení se z Červeného Hrádku na Doubravku a naopak. Takto jsou pěší vystavování nepřetržitému provozu a tím ohrožují sebe i řidiče motorových vozidel, pokud se chtějí dostat na Doubravku nebo zpět a přitom nemají jinou možnost.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Cesta do Červeného Hrádku je součástí již existujícího projektu, není třeba řešit přes participativní rozpočet. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646