Přechod přes ulici Revoluční směrem k 28. ZŠ

Název
Přechod přes ulici Revoluční směrem k 28. ZŠ
Autor
Michal Dvořák
Lokalita
Revoluční 627/62, 312 00 Plzeň 4-Lobzy, Česko
Určeno pro:
Děti,
Neproveditelný

Přínos

Navrhuji zřízení přechodu pro chodce doplněného o vhodné dopravně-bezpečnostní prvky přes frekventovanou ulici Revoluční na křižovatce s ulicí Sokolskou (případně i na dalších vhodných místech, např. na křižovatkách s ulicemi Pod Švabinami a Republikánská) ve směru k 28. ZŠ v ulici Rodinná v části Plzeň 4 - Lobzy.

Podrobnosti

Ulice Revoluční je zejména v ranní a odpolední špičce poměrně frekventovaná, řidiči se tudy vyhýbají vytíženým semaforům na křižovatce ulic Rokycanská a Masarykova/Dlouhá. Přitom jde o ulici v obytné zástavbě, přes kterou vede v místě křížení s ulicí Sokolská jediný přístup k 28. Základní škole v ulici Rodinná pro přibližně 50 bytových a rodinných domů v ulicích Nad Úslavou, Sokolská a Revoluční, v případě rozšíření projektu o další místa je spádová oblast ještě větší. Nejbližší přechody jsou až u ulic Rokycanská a Dlouhá, proto musejí děti i rodiče tuto ulici přebíhat mezi rychle jedoucími vozidly na poměrně nepřehledném místě. Zřízení přechodu pro chodce doplněného o vhodně zvolené dopravně-bezpečnostní prvky (např. osvětlení, dopravní značení, zlepšení výhledu) zvýší každodenní bezpečnost dětí i rodičů při cestě do školy i ze školy.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Projekt nedoporučila Komise rozvoje RMO P4. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646