Lávka z Bukovce na Bílou horu

Název
Lávka z Bukovce na Bílou horu
Autor
Václav Strašel
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Neproveditelný

Přínos

Zpřístupnění lokality pro turisty.

Podrobnosti

Obnova staré nefunkční lávky z Bukovce na Bílou horu.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Lávka je ve vlastnictví státu a přilehlé pozemky soukromým vlastníkům. Obvod proto nemůže takový projekt realizovat. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646