Využití stávající budovy ÚMO po přestěhování do nového objektu

Název
Využití stávající budovy ÚMO po přestěhování do nového objektu
Autor
Milada Nováková
Lokalita
Mohylová 55, Plzeň - Doubravka
Určeno pro:
Děti,
Neproveditelný

Přínos

Smysluplné využití stávajícího sídla ÚMO a v pokrytí potřeb několika spolků, které provozují sportovní aktivity, pořádají různé sportovní akce a perou se s nedostatkem cenově dostupného ubytování.

Podrobnosti

V naší lokalitě (podobně jako v celé Plzni) chybí levnější typ ubytování pro sportovce, zejména pro ty mladší ve věku žactvo, dorost. Jedinou výjimkou v rámci obvodu Plzeň 4 byl v minulosti areál na Bílé Hoře, kde však majitelé dali přednost potřebám firem a dlouhodobému ubytování zaměstnanců. Ve vzdálenější minulosti fungovala ubytovna na Rapidu (v současné době mimo provoz), ubytovna v budově Plzeňské unie sportu v Úslavské měla také určitou kapacitu – byť omezenou – postupně se proměnila v kanceláře a i když byla v sousedství sportovní haly, kde je spousta akcí, neudržela se. V Plzni je v tuto chvíli jedinou variantou pro levnější typ ubytování sportovců ubytovací zařízení na bazénu (Úslavská ul. na Slovanech).

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646