Zeleň v Radiové ulici

Název
Zeleň v Radiové ulici
Autor
Tomáš Burda
Lokalita
Radiová ulice 5, 312 00 Plzeň 4, Czechia
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Ověřujeme

Přínos

Zhodnocení neutěšeného stávajícího stavu zeleně a obnova vhodných kultivarů hodících se pro městské stromořadí.

Podrobnosti

Stromy v této aleji nebyly v minulosti udržované a zplaněly natolik, že vytvářejí obludné tvary, neprostupné zdi a nehodí se jako doprovodný element uličního stromořadí.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Lávka přes Berounku v Bukovci

Autor: Vratislav Beránek

Vybudování lávky přes Berounku v Bukovci.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Přírodní sportovně- rekreační okruh s alejí a psí louka

Autor: Eva Halámková

Stromová alej poskytující stín, plody a další užitek navazující na vycházkový a běžecký okruh s napojením na les Pytel. Psí louka pod areálem Elfetexu. Umístění těchto přírodních krajinářských prvků v polích pod Tescem mezi Újezdem a Červeným Hrádkem.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Bolla Richard, koordinátor projektu, bolla@plzen.eu