Zeleň v Radiové ulici

Název
Zeleň v Radiové ulici
Autor
Tomáš Burda
Lokalita
Radiová ulice 5, 312 00 Plzeň 4, Czechia
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Zhodnocení neutěšeného stávajícího stavu zeleně a obnova vhodných kultivarů hodících se pro městské stromořadí.

Podrobnosti

Stromy v této aleji nebyly v minulosti udržované a zplaněly natolik, že vytvářejí obludné tvary, neprostupné zdi a nehodí se jako doprovodný element uličního stromořadí.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Do Radiové ulice byl vybrán kultivar kulovitého javoru (Acer platanoides‚ Globosum) z důvodu vyšších kmenů a nepříliš širokých korun. Stromy v Radiové ulici jsou součástí uličního stromořadí, jsou zdravé, svým habitem tvoří funkční a estetický prvek Doubravky a přispívají k vytváření příznivého mikroklima. Stromy jsou sledovány a každoročně prořezávány. Neproveditelný

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646