Zlepšení parkování v úzkých ulicích a křižovatkách

Název
Zlepšení parkování v úzkých ulicích a křižovatkách
Autor
Tomáš Petrů
Lokalita
Po celém obvodě
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Neproveditelný

Přínos

Pohodlnější parkování bez rizika, zvýšení bezpečnosti pohybu v obytných zónách a zlepšení vzhledu ulic.

Podrobnosti

STAV

Parkování v úzkých ulicích obytných bloků je rok od roku složitější. S přibývajícími auty ubývá místa. Řidiči jsou tak nuceni parkovat nestandardně. To je jednak složité pro ně, zároveň zhoršuje vzhled ulic a pohyb v nich a přináší i horší bezpečnost pohybu chodců. Auta parkují podélně jedním kolem na chodnících a zeleni (někde již zlegalizováno, jinde tolerováno).

PROBLÉMY

1/ Z pohledu řidiče: není kde parkovat. Dlouhé zoufalé hledání místa. Není jisté, kde se smí (značka, tolerovaný status quo) parkovat a jak (ze zákona nutná průjezdnost 3m na pruh, 5m odstup od křižovatky. S tím související možné pokuty. Poškozování auta najížděním na vysoké obrubníky, vymleté díry v zemi za nimi atd. *

2/ Z pohledu obyvatele:
Nehezké prostory mezi chodníky a silnicí, kde býval trávník.

3/ Z pohledu chodce:
Snížená bezpečnost přecházení v křižovatkách, zejména pro děti. **

ŘEŠENÍ

1/ Nejlevnější část řešení je vyznačení 3 m pruhu průjezdnosti na vozovku v jednosměrných ulicích. Žluté vyznačení vozovky v předepsané vzdálenosti od křižovatky.

2/ Úprava ulic tak, aby se zjednodušilo a zlegalizovalo parkovaní. Tedy osazení značek "parkování na chodníku“, jednak úprava krajů vozovky – snížení obrubníků, vydláždění prostoru za nimi (pruh pro kola aut na chodníku) například zatravňovací dlažbou.

*Příklad: Ulice Železničářská mezi Skalní a Mohylovou.
** Příklad: Roh ulice Skalní / Masarykova u prodejny potravin, kde neustále stojí auta „na blikačky“ – špatná možnost přejít ulici s kočárkem, děti musí vejít do ulice nebezpečně mezi auty.

Poznámka: Řešením rozhodně není jakákoliv forma zpoplatnění parkování, případně zákaz parkování na obrubníku v místech, kde je to nyní pouze status quo. To problém neřeší, naopak. Zpoplatnění navíc dopadá z logiky věci víc na méně majetné.

Lokace: Vím o problémech v okolí mého bydliště (Železničářská, Staniční, Skalní, Dílenská, Sadová, Poštovní, Lesní, Smrková, V Homolkách), ale určitě budou i další ulice.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Problematika parkování se řeší komplexně na celoměstské úrovni, projekt se proto nehodí do participativního rozpočtu. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646