Parkování na Doubravce

Název
Parkování na Doubravce
Autor
Martin Kolář
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Ověřujeme

Přínos

Projekt by měl přinést podklady pro diskusi ohledně palčivého problému parkování.

Podrobnosti

Jelikož situace s parkováním je v obvodu Plzeň 4 rok od roku větší problém a není vidět posun směrem k lepšímu, byl bych rád, kdyby městská část Plzeň 4 provedla analýzu parkování na jejím území. Tento problém vzhledem ke zvyšujícímu se počtu automobilů stále graduje. Negativně takto ovlivňuje jak řidiče, kteří mají problém zaparkovat své vozy (ať už u svých bytů nebo u obchodů), tak i všechny obyvatele, kteří se musí potýkat s vozy zaparkovanými na místech, která nejsou pro automobily určena. Tato analýza by sloužila jako první krok a měla by nabídnout východiska, jak tuto záležitost v budoucnu formou investičních projektů řešit.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Lávka přes Berounku v Bukovci

Autor: Vratislav Beránek

Vybudování lávky přes Berounku v Bukovci.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Přírodní sportovně- rekreační okruh s alejí a psí louka

Autor: Eva Halámková

Stromová alej poskytující stín, plody a další užitek navazující na vycházkový a běžecký okruh s napojením na les Pytel. Psí louka pod areálem Elfetexu. Umístění těchto přírodních krajinářských prvků v polích pod Tescem mezi Újezdem a Červeným Hrádkem.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Bolla Richard, koordinátor projektu, bolla@plzen.eu