Parkování na Doubravce

Název
Parkování na Doubravce
Autor
Martin Kolář
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Projekt by měl přinést podklady pro diskusi ohledně palčivého problému parkování.

Podrobnosti

Jelikož situace s parkováním je v obvodu Plzeň 4 rok od roku větší problém a není vidět posun směrem k lepšímu, byl bych rád, kdyby městská část Plzeň 4 provedla analýzu parkování na jejím území. Tento problém vzhledem ke zvyšujícímu se počtu automobilů stále graduje. Negativně takto ovlivňuje jak řidiče, kteří mají problém zaparkovat své vozy (ať už u svých bytů nebo u obchodů), tak i všechny obyvatele, kteří se musí potýkat s vozy zaparkovanými na místech, která nejsou pro automobily určena. Tato analýza by sloužila jako první krok a měla by nabídnout východiska, jak tuto záležitost v budoucnu formou investičních projektů řešit.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Problematika parkování se řeší komplexně na celoměstské úrovni, projekt se proto nehodí do participativního rozpočtu. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646