Nabíjení elektromobilů z pouličních lamp

Název
Nabíjení elektromobilů z pouličních lamp
Autor
Lukáš Česal
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Nižší emise z dopravy, podpora elektromobility.

Podrobnosti

Nabíjení elektromobilů z pouličních lamp.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Pouliční lampy nespravuje městský obvod Plzeň 4, ale Správa veřejného statku města Plzně, které bude tento podnět předán. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646