Stromy na Rokycanské

Název
Stromy na Rokycanské
Autor
Lukáš Česal
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Více zeleně, pohlcení prachu a hluku, estetický dojem při příjezdu do Plzně od Prahy pokud stromy pokvetou.

Podrobnosti

Výsadba stromů a keřů uprostřed Rokycanské. Může být i v dalších částech městského obvodu.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Návrh nebyl přijat Komisí rozvoje Rady městského obvodu Plzeň 4. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646