Lepší jízda na hřbitov

Název
Lepší jízda na hřbitov
Autor
Vratislav Beránek
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Snazší ceta ke hřbitovu a k nákupnímu středisku.

Podrobnosti

Prodloužení linky č. 16 z konečné na Doubravce k Ústřednímu hřbitovu, respektive k nákupnímu centru. Tento projekt asi není v moci obvodu 4, někdo by to ale mohl zaplatit. Tento zřejmně bláznivý návrh by uvítali mnozí občané Doubravky.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Na prodloužení trolejbusové linky přes Hřbitovní ulici již ale existuje jiný projekt. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646