Odvod dešťových vod ze Zábělské a Poštovní

Název
Odvod dešťových vod ze Zábělské a Poštovní
Autor
Hana Ismailová
Lokalita
Určeno pro:
Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Žádám o zvážení MÚ Doubravka o vyřešenbí dešťovodu a kanalizace v této lokalitě.

Podrobnosti

Navrhuji doložit výpočty a kapacitu dešťové a splaškové kanalizace Zábělská, Poštovní.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Podnět bude zaslán na Vodárnu Plzeň a.s. k prošetření. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646