Cesta pod Chlumem

Název
Cesta pod Chlumem
Autor
Petra Hausnerová
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Procházky a sportovní vyžití obyvatel Doubravky. Možné propojení s budoucí cyklostezkou na tělese bývalé železniční tratě do Chrástu.

Podrobnosti

Úprava a zpevnění polní cesty, od asfaltové cesty k novému tunelů, k pěšině vedoucí kolem Chlumu. Příp. úprava i této pěšiny.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Komise rozvoje Rady městského obvodu Plzeň 4 na svém jednání dne 29. dubna byla s námětem seznámena, s výsledkem „nebyl přijat“, neboť toto území již v minulosti řešil a i nadále bude řešit Útvar koncepce města Plzně. Existuje již studie okolí Chlumu, jejíž součástí je i úprava cest v daném území. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646