Bezpečná Plzeň 4

Název
Bezpečná Plzeň 4
Autor
Slavomír Kováč
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Bezpečný život v městské části Plzně. Zvýšení hodnoty budov a větší prestiž.

Podrobnosti

Víc kamer, víc dohledu. K čemu mi je třeba obnova dětského hřiště, když je plné výkalů od psů a plechovek od piva.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Podnět bude předán bezpečnostnímu výboru ZMO Plzeň 4, který se této problematice věnuje soustavně. Na konkrétní podněty ohledně úklidu veřejných prostranství je odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4 připraven reagovat přímo, není nezbytné je směřovat do participativního rozpočtu. Neproveditelný

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646