Úklid úseku Revoluční ulice 82 až 96

Název
Úklid úseku Revoluční ulice 82 až 96
Autor
Petr Markov
Lokalita
Revoluční 951/88, Plzeň 312 00
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Můj návrh směřuje k tomu, aby se popisovaný úsek Revoluční ulice vyrovnal svojí čistotou ostatním částem MO Plzeň 4.

Podrobnosti

Úsek Revoluční ulice 82 až 96 jsme vybudovali po dostavění bloku svépomocných domů v tomto místě. Bohužel se nějakým nedopatřením tato část Revoluční ulice nedostala do seznamů pro úklid (sněhu, spadaného listí atd.). Před několika roky jsem reklamoval neuklízení sněhu. Poté se začal uklízet sníh na chodníku před našimi domy. Bohužel se to samé netýká úklidu listí kolem obrubníků chodníků a trávníků. Úklid se provádí na podzim, kdy je většina listí ještě na stromech. Poté listí spadá a vítr ho rozfouká po celém povrchu tohoto úseku Revoluční ulice, přilehlých trávníků a chodníků. Nejvíce se ho uchytí pod obrubníky. Navrhuji, aby byl úklid listí prováděn v závislosti na počasí v době, kdy je podstatná část listí již spadaná a tak, aby se ho co nejvíce sklidilo. V letošním roce již bylo listí na zbylé části Revoluční ulice uklízeno pomocí mechanizace nejméně třikrát a na uvedeném úseku ani jednou.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Úklidové služby veřejných prostranství zajišťuje Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4, který se této lokalitě věnuje a je připraven přímo reagovat na podněty občanů. Není potřeba je řešit přes participativní rozpočet. Neproveditelný

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646