Bezpečná cesta do školy

Název
Bezpečná cesta do školy
Autor
Michal Dvořák
Lokalita
Plzeň 4
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Neproveditelný

Přínos

Navrhuji provést analýzu pěších dopravních proudů dětí základních škol při každodenní cestě do školy a ze školy, a posouzení bezpečnostních prvků na těchto cestách.

Podrobnosti

Navrhuji provést analýzu pěších dopravních proudů dětí základních škol při každodenní cestě do školy a ze školy, posouzení bezpečnostních prvků na těchto cestách zejména s ohledem na bezpečnost při křižování silnic (přechody, dopravní značení, místní úprava provozu na pozemních komunikacích, osvětlení, výhled, údržba a čistota podchodů apod.) a návrh a realizaci nových opatření a bezpečnostních prvků tam, kde se stávající jeví jako nedostatečné. Cílem je zajistit dětem větší bezpečnost při pěším docházení do škol v celém obvodu Plzeň 4.

V obvodu Plzeň 4 se nachází hned několik základních škol, ke kterým není vždy zajištěna bezpečná pěší cesta pro děti z některých obytných zástaveb v blízkosti. Příkladem je přecházení ulice Revoluční na cestě k 28. ZŠ, ale třeba i situace před touto ZŠ. Chybí zde přechody, výhledové poměry jsou nedostatečné, chybí upozornění řidičů na blízkost ZŠ. Rodiče pak často raději volí variantu vožení svých dětí do škol autem, což činí dopravní situaci před školou v některých případech naprosto katastrofální - viz např. právě situace před 28. ZŠ v ulici Rodinná. Realizace navrhovaného projektu by zvýšila bezpečnost dětí, které do školy docházejí pěšky, a možná i zvýšila jejich podíl a omezila tím individuální automobilovou dopravu v okolí základních škol. Podobné projekty se realizovaly a realizují i v jiných městech, často přímo ve spolupráci s rodiči i dětmi.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Podnět bude předán bezpečnostnímu výboru ZMO Plzeň 4, který se této problematice věnuje soustavně. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646