Kontejnery na tříděný odpad pod zemí

Název
Kontejnery na tříděný odpad pod zemí
Autor
Pavlína Lindová
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Podzemní kontejnery na Doubravce.

Podrobnosti

Našemu obvodu by velmi prospělo, kdyby se podařilo kontejnery na tříděný odpad "zakopat" pod zem. V současné době jsou často ostudou a hyzdí jinak hezké okolí.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic MO Plzeň 4 se obrátí na Správu veřejného statku města Plzně, aby vytipovala lokality, kde by se tento návrh dal realizovat mimo participativní rozpočet. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646