Parkovací dům pro jízdní kola

Název
Parkovací dům pro jízdní kola
Autor
Libor Břečka
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Přínos je zejména pro obyvatele bytových domů, kteří mají problém s úložným prostorem. Zjednoduší se jim přístup pro každodenní používání jízdních kol. Podpoří ekologický způsob dopravy po městě. Zajistí bezpečné uložení jízdních kol a sníží riziko krádeže.

Podrobnosti

Automatický systém pro úschovu jízdních kol rezidentů sídlišť. Umístění poblíž bytových domů pro snadnou dostupnost. Ideálně podzemní varianta, aby byl eliminován zábor zeleně a rušivých vlivů na okolí. Případně nadzemní se zeleným porostem. Je možné případně využít i neužívaných budov. Běžně stavěné cyklověže slouží zejména turistům nebo ke krátkodobé úschově kol např. u nádraží. Zde je projekt koncipován pro dlouhodobé uskladnění kol obyvatel Doubravky a klade si za cíl usnadnit přístup k jízdním kolům. Zejména starší lidé nebo děti mají s jeho manipulací v domech nejvíce starostí.

Příklad zařízení: https://www.giken.com/en/products/automated-parking-facilities/eco-cycle/

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Nevyjadřuje se
Odbor stavebně správní a investic Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet; Komise rozvoje RMO Plzeň 4 doporučila Radě městského obvodu iniciovat jednání ve věci možné realizace námětu s kompetentními orgány PMDP, SVSMP, ÚKRMP. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646