Místo pro rozhlížení na místě bývalého skokanského můstku Chlum

Název
Místo pro rozhlížení na místě bývalého skokanského můstku Chlum
Autor
Jan Vetýška
Lokalita
Chlum, plzen
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Zvýšení zájmu o turismus, úprava veřejného prostoru.

Podrobnosti

Velmi se mi líbí idea možnosti oživení místa bývalého skokanského můstku na Chlumu. Hezky je zpracována vizualizace v krajinářské studii, která byla tento rok projednávána v D-Klubu. Navrhuji proto realizaci výletního místa (místo pro "rozhlížení") na místě bývalého skokanského můstku na Chlumu.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt není navržen na pozemcích vlastněných městem, není proto obvodem realizovatelný. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Zkultivováním lokality se zabývá Útvar koncepce a rozvoje, podnět s nimi bude konzultován. V rámci participativního rozpočtu ale projekt proveditelný není. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646