Přírodní sportovně-rekreační okruh s alejí a psí louka

Název
Přírodní sportovně-rekreační okruh s alejí a psí louka
Autor
Eva Halámková
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Stromová alej poskytující stín, plody a další užitek navazující na vycházkový a běžecký okruh s napojením na les Pytel. Psí louka pod areálem Elfetexu. Umístění těchto přírodních krajinářských prvků v polích pod Tescem mezi Újezdem a Červeným Hrádkem.

Podrobnosti

V rozrůstající se lokalitě Újezd a Červený Hrádek chybí kultivované přírodní trasy pro vycházky, běhání, venčení psů apod. ústící do lesa Pytel. Obyvatelé těchto a sousedních lokalit si každoročně svoji neoficiální trasu vyšlapou na různých místech na poli. Dojíždění autem k podobným lokalitám s ohledem na zanechanou uhlíkovou stopu není optimálním řešením a lokalita s tak velkým nárůstem obyvatel si takový krajinářský prvek zaslouží a příroda také. Oficiální psí louka s vhodnými prvky pod Elfetexem nahradí současnou neoficiální. Pro vybranou lokalitu, která je v územním plánu určena k jinému využití to znamená provedení jeho změny. Věřím, že v době klimatických změn je zabírání půdy k jejímu dalšímu zastavování luxusem a Plzeň a její politici najdou určitě jiné lokality, které nebudou zábor půdy vyžadovat. Pokud by v rámci tohoto vycházkového okruhu vznikl v lokalitě nový vodní prvek, byl by to krásný bonus. Lokalitu na mapě dodám v listinné podobě.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt není navržen na pozemcích vlastněných městem, není proto obvodem realizovatelný. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646