Stromová alej pod Chlumem

Název
Stromová alej pod Chlumem
Autor
Eva Halámková
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Proveditelný

Přínos

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Podrobnosti

Stromy plnící celou řadu funkcí v krajině (zadržování vody v krajině, její odpařování do ovzduší, snižování skleníkových plynů a škodlivin, ochlazování ovzduší, útočiště pro ptactvo a hmyz aj. ) poskytnou návštěvníkům této lokality stín na jejich procházkách nebo při sportu, ale i potěšení. Krátké stromořadí jeřabin v této lokalitě muselo ustoupit rozšíření cesty k Ejpovickému tunelu. Nová výsadba např. javorů, bříz ale i třešní apod. (navržená krajinářem) by tuto lokalitu pod Chlumem obohatila.

 Je známo, že v posledních letech zaniklo více alejí, než jich bylo vysázeno. V našem obvodě se najdou další lokality vhodné pro aleje, pokud by tato lokalita z nějakého důvodu nebyla realizovatelná.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Proveditelný
Odbor stavebně správní a investic Proveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Proveditelný

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646