Stromová alej pod Chlumem

Název
Stromová alej pod Chlumem
Autor
Eva Halámková
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Ověřujeme

Přínos

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Podrobnosti

Stromy plnící celou řadu funkcí v krajině (zadržování vody v krajině, její odpařování do ovzduší, snižování skleníkových plynů a škodlivin, ochlazování ovzduší, útočiště pro ptactvo a hmyz aj. ) poskytnou návštěvníkům této lokality stín na jejich procházkách nebo při sportu, ale i potěšení. Krátké stromořadí jeřabin v této lokalitě muselo ustoupit rozšíření cesty k Ejpovickému tunelu. Nová výsadba např. javorů, bříz ale i třešní apod. (navržená krajinářem) by tuto lokalitu pod Chlumem obohatila.

 Je známo, že v posledních letech zaniklo více alejí, než jich bylo vysázeno. V našem obvodě se najdou další lokality vhodné pro aleje, pokud by tato lokalita z nějakého důvodu nebyla realizovatelná.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Lávka přes Berounku v Bukovci

Autor: Vratislav Beránek

Vybudování lávky přes Berounku v Bukovci.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Přírodní sportovně- rekreační okruh s alejí a psí louka

Autor: Eva Halámková

Stromová alej poskytující stín, plody a další užitek navazující na vycházkový a běžecký okruh s napojením na les Pytel. Psí louka pod areálem Elfetexu. Umístění těchto přírodních krajinářských prvků v polích pod Tescem mezi Újezdem a Červeným Hrádkem.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Bolla Richard, koordinátor projektu, bolla@plzen.eu