Úprava místa pro kontejnery před domy Revoluční 86 a 88

Název
Úprava místa pro kontejnery před domy Revoluční 86 a 88
Autor
Petr Markov
Lokalita
Revoluční 951/88
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Ověřujeme

Přínos

Stávající přístřešek je zastřešen vlnitým eternitem, který je v současnosti považován za zdravotně závadný. Údajně se z něj uvolňují částice asbestu, které potom občané vdechují.

Podrobnosti

Spolu s našimi domy jsme si v roce 1972 museli vybudovat i ulice před i za domy. Proti domům Revoluční 86 a 88 jsme postavili zastřešené místo pro popelnice (nyní kontejnery). Bohužel střecha tohoto přístřešku je z vlnitého eternitu, který je dnes považován za zdravotně závadný. Proto navrhuji tento přístřešek nahradit nezastřešeným místem pro kontejnery, do kterého by se vešly i kontejnery pro tříděný odpad (papír, plasty, sklo, bio, atd.). Tím by se zamezilo mnohým lidem líným na krok, aby si zkracovali cestu přes trávník, kde je již vyšlapaná pěšinka. Podobná místa pro kontejnery by mohla být i před domy našich sousedů v Revoluční 92, 94 a 96. Líbí se mi místo pro kontejnery, jaké bylo vytvořeno v ulici Pod Vrchem u dětského hřiště.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Lávka přes Berounku v Bukovci

Autor: Vratislav Beránek

Vybudování lávky přes Berounku v Bukovci.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Přírodní sportovně- rekreační okruh s alejí a psí louka

Autor: Eva Halámková

Stromová alej poskytující stín, plody a další užitek navazující na vycházkový a běžecký okruh s napojením na les Pytel. Psí louka pod areálem Elfetexu. Umístění těchto přírodních krajinářských prvků v polích pod Tescem mezi Újezdem a Červeným Hrádkem.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Bolla Richard, koordinátor projektu, bolla@plzen.eu