Lávka přes Berounku v Bukovci

Název
Lávka přes Berounku v Bukovci
Autor
Vratislav Beránek
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Neproveditelný

Přínos

Vybudování lávky přes Berounku v Bukovci.

Podrobnosti

Lávka přes Berounku v Bukovci. Při bourání lávky přes nádraží bylo zvažováno, že část této lávky bude použito na lávku v Bukovci. Toto už dávno odvál čas.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Projekt by svým rozsahem překročil zastupitelstvem schválený rozpočet. Neproveditelný
Odbor stavebně správní a investic Nevyjadřuje se
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646