Bezpečný přechod Revoluční - Sokolská

Název
Bezpečný přechod Revoluční - Sokolská
Autor
Pavla Brašnová
Lokalita
ulice Sokolská
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Nepostupuje

Podrobnosti

Vytvoření bezpečného místa pro přecházení u křižovatky silnic Revoluční a Sokolská. Nebo v daném úseku snížit rychlost vozidel pomocí zpomalovacích prahů. Přínosem je na prvním místě bezpečnost chodců a především dětí, kteří silnici přechází každý den při cestě do školy, nebo cestou na MHD. Také děti ze školní družiny, které chodí touto cestou směrem do parku, by jistě ocenily bezpečný přechod silnice.

Vyjádření městského obvodu Plzeň 4

Řešeno v rámci návrhu dopravního opatření - zvýšená křižovatka Revoluční x Sokolská.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Umělá lezecká stěna

Autor: Eliška Šobr

Veřejné ohniště

Autor: Tomáš Poláček

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646