Cyklostezka Doubravka

Název
Cyklostezka Doubravka
Autor
Eliška Staňková
Lokalita
Lobezský park, Mohylová ulice
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Nepostupuje

Podrobnosti

Vybudování nové cyklostezky a pěší při řece Úslavě a tím propojení Doubravky s Lobezským parkem. Stávající cyklostezka je samý výmol. Prodloužení cyklistických stezek v městském obvodě Plzeň 4.

Vyjádření městského obvodu Plzeň 4

Dotčené pozemky prozatím nejsou ve vlastnictví města.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Umělá lezecká stěna

Autor: Eliška Šobr

Veřejné ohniště

Autor: Tomáš Poláček

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646