Kontrola kvality ovzduší

Název
Kontrola kvality ovzduší
Autor
Petr Beran
Lokalita
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Nepostupuje

Podrobnosti

Žiji v Újezdě a městský obvod ÚMO4 považuji za krásné místo s vysokou kvalitou bydlení. Bohužel, kvalita ovzduší zvláště v okrajových částech obvodu je špatná a dlouhodobě se nezlepšuje. Mohou za to převážně lokální topeniště. Nejsou však dostupná žádná relevantní data, ze kterých by se dalo vycházet a se kterými by se dalo dále pracovat a situaci zlepšit. Proto navrhuji zakoupit z participativního rozpočtu mobilní stanici měření znečištění ovzduší, která by se umisťovala dle potřeby v našem městském obvodu. Předpokládám, že při použití základních analyzátorů nebude cena nijak vysoká.

Vyjádření městského obvodu Plzeň 4

Návrh bude postoupen magistrátu města Plzně, případně CHMI.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Umělá lezecká stěna

Autor: Eliška Šobr

Veřejné ohniště

Autor: Tomáš Poláček

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646