Zkulturnění památkové zóny Lobzy

Název
Zkulturnění památkové zóny Lobzy
Autor
Jana Kovaříková
Lokalita
Rolnické náměst
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Nepostupuje

Podrobnosti

V lokalitě tzv. starých Lobez" byla v roce 1995 vyhlášena zóna lidové architektury obsahující několik památkových objektů v okolí Rolnického náměstí. V těsném sousedství byla vybudována rekreační zóna přírodní park s tůněmi a revitalizace Lobezského parku, bohužel na plochy v zastavěné části se stále zapomíná. Část náměstí u bytového družstva tvoří prašný povrch a při silnějším větru se zde zvedá mračno. Na protější ploše s parkovištěm vzniká u kontejnerů na tříděný odpad černá skládka, kterou vytvářejí osoby z horního panelákového sídliště. Odtud vede k hudební škole neprosto nevyhovující chodník, po kterém chodí především děti na autobus. Řidiči zde nedodržují doporučenou rychlost a navíc dopravní značky zakrývá vegetace. Je třeba provést úpravu, zajišťující bezpečný pohyb chodců. Rekonstrukce komunikace a náměstí včetně dobudování infrastruktury je neustále odkládáno, přitom se zde významným způsobem zvýšil počet chodců i vozidel.

Vyjádření městského obvodu Plzeň 4

Projekt nad finanční a časový rámec participativního rozpočtu. Projekt dobudování kanalizace a obnovy náměstí zařazen v plánu investic na roky 2024-2025.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Umělá lezecká stěna

Autor: Eliška Šobr

Veřejné ohniště

Autor: Tomáš Poláček

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646