Úprava přístupových cest ke Chlumu

Název
Úprava přístupových cest ke Chlumu
Autor
Ing. Václav Hebeda
Lokalita
Chlum
Určeno pro:
Senioři,
Nepostupuje

Podrobnosti

Upravit poničené úseky přístupových cest ke Chlumu (na pozemcích města, když to nejde udělat u lesních cest, které by si to také zasloužily). Zejména se jedná o vstup do lesa u ohbí asfaltky na Chlum (až k okraji porostu dosahuje městský pozemek), u vstupu do lesa nad skauty", cesta mezi částmi zahrádkářské osady nad ulicí Na klínu (poničené staré schody, nebezpečně příkrý spodní úsek), případně další místa.

Vyjádření městského obvodu Plzeň 4

Bude řešeno mimo participativní rozpočet.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Umělá lezecká stěna

Autor: Eliška Šobr

Veřejné ohniště

Autor: Tomáš Poláček

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646