Parkování v zadním traktu Revoluční 78 až 96

Název
Parkování v zadním traktu Revoluční 78 až 96
Autor
Petr Markov
Lokalita
Revoluční 953, 312 00 Plzeň 4-Lobzy, Česko
Určeno pro:
Děti, Rodiny,
Neproveditelný

Přínos

Zvýšení bezpečnosti předškolních a školních dětí, umožnění parkování návštěvníkům Salesiánského střediska mládeže.

Podrobnosti

V zadní části domů Revoluční 78 až 96 máme garáže. Proto jsme si k nim museli vybudovat příjezdovou silnici. Znamenalo to navézt velké množství materiálu, ten udusat, osadit obrubníky a nechat vyasfaltovat. Podle projektu tam měl být asfalt dělaný finišerem. Protože tam však nechal hlavní stavbyvedoucí navézt příliš velké množství štěrku, museli jsme nechat vyasfaltovat tuto ulici po staru pouze politím asfaltem. Během let jak aut přibývalo, začalo se před našimi garážemi parkovat kolmo k obrubníku. Někteří řidiči, aby nemuseli udělat několik kroků navíc, s oblibou parkují i v průjezdu mezi plynovou stanicí a domem Revoluční 78, který je podle oficielního měření pouze 5,4 m široký. Na takovémto místě by se nemělo vůbec parkovat. Bohužel řidič, který zde chce zaparkovat, neví jaká je zde šířka, a proto zde auta často parkují, což je pro projíždějící řidiče velmi nebezpečné. Navíc, když se na začátku 90. let budovalo Salesiánské středisko mládeže, byly v plánu tři etapy: rekonstrukce bývalé fary, výstavba hřiště a stavba parkoviště pro návštěvníky. Bohužel se uskutečnily pouze etapy dvě. Od stavby parkoviště se upustilo. V minulém roce se v našem okolí vybudovala dvě parkoviště. To mezi ulicemi Revoluční a Pod Vrchem je obzvláště vydařené. Bohužel nám to nijak nepomohlo, a když jsou v kostele Sv. Martina bohoslužby, nemají návštěvníci, kde zaparkovat. Proto bych rád navrhl řešení, které by pomohlo všem. Dopravními značkami zvýraznit zákaz zastavení v průjezdu mezi plynovou stanicí a domem Revoluční 78, podél obrubníku dovolit parkování pouze podélně. Ještě předtím však vybudovat parkoviště kolmo ke stejnému obrubníku (avšak pod strání). Tato parkovací místa by nahradila úbytek aut parkujících proti našim garážím. V místě, kde navrhuji tato parkovací místa jsou dnes pouze dvě plochy se sušáky na prádlo, které již řadu let nikdo nepoužívá. Navíc jedna část již je ulomená a hrozí, že některá další může ohrozit děti ze školky a školy, které si tam pravidelně hrají. Dále jsou tam dvě lavičky, které by bylo možno přesunout blíže k Lobezskému parku.

Hlasování


Zhodnocení proveditelnosti


Odbor finanční Proveditelný
Odbor stavebně správní a investic Projekt byl zahrnut do plánu investic a nebude realizován prostřednictvím participativního rozpočtu. Neproveditelný
Odbor životního prostředí a dopravy Nevyjadřuje se

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Stromová alej pod Chlumem

Autor: Eva Halámková

Vysázení aleje podél cesty mezi poli pod Chlumem.

Altánek v Bukovci u hřiště

Autor: Pavel Duczynski

Obnovení altánku v Bukovci pod Chlumem.

Alej života

Autor: Jiří Kotora

Zvelebení krajiny.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 61, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646