Lávka pro pěší a cyklisty nad železniční tratí u nádraží Plzeň-Doubravka

Název
Lávka pro pěší a cyklisty nad železniční tratí u nádraží Plzeň-Doubravka
Autor
Milena Sojková
Lokalita
Doubravka
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Nepostupuje

Podrobnosti

Navrhuji realizovat stavbu bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty nad železniční tratí u nádraží Plzeň - Doubravka. Stávající podchod pod tratí není bezbariérový, nelze ho projet na kole ani na invalidním vozíku či s kočárkem, navíc je velmi znečištěn a neudržován. Lávka by byla řešením. Případně navrhuji alespoň nahradit stávající schodiště v podchodu rampami (jako je tomu např. u podchodu na Rokycanské tř. na křižovatce s Jateční) a udržovat v podchodu čistotu.

Vyjádření městského obvodu Plzeň 4

Nad finanční rámec participativního rozpočtu. Dotčené pozemky ve vlastnictví SŽDC.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Umělá lezecká stěna

Autor: Eliška Šobr

Veřejné ohniště

Autor: Tomáš Poláček

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646