Parkovací místa v Plzni - Újezdě

Název
Parkovací místa v Plzni - Újezdě
Autor
Jan Přáda
Lokalita
Újezd
Určeno pro:
Děti, Rodiny, Senioři,
Nepostupuje

Podrobnosti

Vyznačení / vybudování podélných / šikmých parkovacích stání na náměstí Karla Panušky při komunikaci Staroveská na pravé straně při směru jízdy od Hrádecké směrem na Zábělskou. Situace s parkováním v Újezdě není uspokojivá, podobně jako v ostatních částech města. Ne všichni obyvatelé na návsi a v blízkém okolí mají možnost parkování na svém pozemku. Situaci nezlepšuje ani obvyklý postup ze strany města v podobě tolerance nelegálního parkování. Nově vzniklá parkovací místa by měla umožnit ukončení tolerance nelegálního parkování a vnesení jistého řádu do parkování v jádru památkové zóny.

Vyjádření městského obvodu Plzeň 4

Dotčené území není vedeno jako místo s nedostatkem parkovacích ploch pro obyvatele.

Podívejte se na vámi navržené projekty.

Umělá lezecká stěna

Autor: Eliška Šobr

Veřejné ohniště

Autor: Tomáš Poláček

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646