Vyberte názvy čtyř nových ulic v Plzni - Újezdě


Městský obvod Plzeň 4 Vám dává jedinečnou šanci vybrat názvy čtyř nových ulic ve vznikající výstavbě v Plzni-Újezdě. Až do konce ledna můžete iniciovat vlastní návrh, vybírat ale můžete také ze tří již připravených variant. Nejlepší z návrhů ve finální fázi vyberou zastupitelé MO Plzeň 4.Vizualizace

Územní studie Plzeň Újezd - jih


Varianta č. 1 – „Historická“.
Varianta ulicím přiřazuje názvy vycházející z historických pramenů, jakým je například Pamětní kniha Újezda I z let 1930 až 1931.

1. Na Hrubé – V minulosti tak byly označovány pozemky při pravé straně silnice do Červeného Hrádku. Dnes je tak označováno mírné návrší mezi bývalým „prasečákem“ a okrajem zástavby do Červeného Hrádku.
2. V Lufcích – Louky při potůčku v Újezdě byly označovány „V lufcích“. Vysvětlení pro takové pojmenování místa neexistuje. Může se jednat o zkomoleninu německého slova luft, které by poukazovalo na to, že se jedná o pozemky (louky) větrné.
3. U Kapličky – Kaplička postavená v r. 1815 stávala u parčíku u křižovatky ulic Hrádecká a Staroveská. Zbořena byla v 60. nebo 70. letech 20. století.
4. Dubraviova – Jan Skála z Doubravky a Hradiště byl plzeňský rodák se vztahem k Doubravce. Známým se stal jako diplomat, historik, spisovatel a olomoucký biskup pod jménem Jan Dubravius.


Varianta č. 2 – „Letecká“.
Varianta pojmenovává ulice podle rodáků z plzeňské Doubravky, kteří za druhé světové války bojovali na straně Spojenců u letectva britských ozbrojených sil RAF. Všichni letci zahynuli v mladém věku. Městský obvod Plzeň 4 každoročně uctívá jejich památku pietním aktem na Habrmannově náměstí.

1. K. Pavlíka – Karel Pavlík sloužil u 313. letecké stíhací perutě, kde pilotoval stíhačku spitfire. Dne 5. května 1942 byl sestřelen u francouzsko-belgických hranic, kde doprovázel dva britské bombardéry. Zemřel ve věku 23 let.
2. V. Šindeláře – Nejprve sloužil jako mechanik u 312. československé stíhací perutě. Na podzim 1941 byl zařazen do pilotního výcviku a později působil u anglické 57. výcvikové jednotky. Umírá 19. dubna 1943 ve věku 24 let při cvičném letu na spitfiru. Důvodem byla zřejmě technická závada na letounu.
3. A. Záleského – Stejně jako Šindelář byl mechanikem u 312. československé stíhací perutě a na podzim 1941 absolvoval pilotní výcvik. Tragicky zemřel těsně před koncem války při cvičném letu se svým spitfirem dne 9. února 1945. Záleskému tehdy bylo 29 let. Pohřbený je na vojenském hřbitově ve Velké Británii.
4. Letců RAF – Anglicky „Royal Air Force“, česky Královské letectvo, je vojenské letectvo britských ozbrojených sil. V britské letectvu za druhé světové války sloužilo 2402 Čechů a Slováků. Pětina z nich se konce války nedočkala.


Varianta č. 3 – „Drahokamová“.
Ulice by nesly názvy podle druhů drahokamů, vzácných a vysoce cenných minerálů, ve kterých si každý jistě najde svou symboliku a význam.

1. Diamantová – Diamant je téměř nejtvrdším známým přírodním minerálem a jednou z nejtvrdších látek vůbec.
2. Safírová – Vyskytuje se jako přírodní drahokam, může být ale vyráběn také uměle za účelem aplikace na sklíčka a ložiska různých výrobků, například hodinek. Název drahokamu je odvozen z latiny, saphirus v překladu znamená modrý.
3. Smaragdová – Smaragd je nejcennější odrůdou minerálu beryl. Jeho název je pravděpodobně semitského původu. Poprvé byl užíván ve starověkém Egyptě.
4. Rubínová – Rubín je růžový až červený drahokam. Mezi jeho největší naleziště patří Afrika, Asie, Austrálie, Grónsko, Madagaskar nebo Severní Karolína. Rubíny jsou velmi výjimečné, jsou vzácnější a cennější než velké diamanty.


Varianta č. 4 …uveďte název

1. …uveďte název
2. …uveďte název
3. …uveďte název
4. …uveďte název


Výstavbu v Újezdu provádí společnosti IKO. V rámci první etapy výstavby, která začala letos na jaře, v Plzni-Újezdě vznikne sedm bytových domů s kapacitou 154 bytů a rodinné a řadové domy. Právě díky tomu se čtvrtý obvod rozroste o čtyři nové ulice. Zapojením veřejnosti do pojmenování nových ulic Městský obvod Plzeň 4 pokračuje v zapojení veřejnosti do dění v obvodu. Letos lidé mohli navrhnout také investice do 2 milionů korun v participativním rozpočtu a letos na podzim mohli ovlivnit podobu přeměny místního bulváru – Masarykovy třídy.
Hlasování bylo ukončeno

Varianta č. 1 – „Historická“.
Varianta č. 2 – „Letecká“.
Varianta č. 3 – „Drahokamová“.
Varianta č. 4 – „Vlastní“.

Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Bolla Richard, koordinátor projektu, bolla@plzen.eu